El Bolshoi es va inaugurar amb el ballet d'un català

El famós teatre de la dansa de la capoital rusa va ser inaugurat el 18 de gener de 1825 amb la representació del ballet del català Ferran Sor, Cendrillon (la ventafocs). Ferran Sor, nascut a Barcelona, es va formar a Monserrat i començar la seva trajectòria com a músic a la ciutat comtal, Madrid i Málaga, però el 1813 va emigrar a París i a Londes, a on va tenir molt d'èxit com a guitarrista i compositor de ballets Le Seigneur Généreux (1821), La Fira de Smirna (1823), L'amant peintre (1823). El ballet Cendrillon (1823) girà per Europa i es representà en la inauguració del Bolshoi.