Amateur és el que estima

Amateur s'associa a “aficionat”, però la seva etimologia prové de l'idioma francès quan "amateur" substitueix la paraula “amaor” la qual deriva de la paraula llatina “amator” referida a “el que estima”. En aquest traspàs d'aquesta primera posició o condició amatòria a una segona situació d'aficionat, en temps més recents, la paraula amateur comença a relacionar-se fer activitat sense rebre diners a canvi. Tanmateix, el significat i l'ús original de la paraula descriu a les persones que estimen allò que fan.