Parlem amb... Mercedes Recacha

 “La dansa amateur té la potència de transformar els públics... en una obra no professional, la persona que està mirant també veu que pot participar i fer el mateix, perdre la por i passar de veure la dansa asseguda com a públic a tenir ganes de ser-hi, a voler fer.”