Parlem amb... Emilio Bravo

 "El 99,9% de las personas que van a ver danza, quieren salir a escena. Se están rompiendo muchos estigmas y a la gente se le quita el miedo."

Emilio Bravo, ballarí, intèrpret i coreògraf, es dedica de manera continuada a la dansa des de 1993 en diferents disciplines: clàssica, contemporània, dansa-teatre i dansa integrada. Ha format part del col·lectiu de dansa integrada Liant la Troca i de les companyies Artur Villalba, Dis-kas i Cía Alta Realidad de Jordi Cortés. És cofundador d'AME Associació Moviment i Expressió, i té una àmplia experiència com a pedagog de dansa inclusiva amb diferents col·lectius de salut mental, discapacitat física i discapacitat intel·lectual.