> No arribes tard!

Encoratgem a totes les persones amb inquietuds artístiques a participar, la creació artística fora del circuit professional és quelcom assolible per a tothom.

Igual que no hi ha una única forma de ball ni de música, no hi ha un cos específic per a la dansa, la dansa i la creació són accessibles a una diversitat il·limitada de persones diferents. Tot moviment corporal té la potencialitat de transmetre autenticitat, emoció i significat. Capacitats diverses donaran formes diverses, totes elles enriquiran  amb noves formes, gestos i significat el discurs artístic de la dansa. És per això que atotaixodansa es defineix en tant que projecte inclusiu i social d'integració. Totes les capacitats hi són admeses i benvingudes. Per aquesta mateixa raó, tampoc no existeix cap rang d'edat que s'hagi d'excloure a l’hora d'incorporar-se un projecte d'atotaixodansa.