> Tu també pots! Surt a escena!

La creació artística no és una activitat exclusiva d'artistes professionals. La creació artística és una necessitat humana, que no pot ser satisfeta únicament amb el "consum" de produccions artístiques. Tota persona amb motivació i compromís, és capaç de produir una activitat o un objecte artístic de valor.“Tu també pots” vol dir aquí empoderar, engrescar i unir persones que sense un objectiu professional i amb diferents graus de formació i pràctica artística, tenen quelcom a dir i aportar al procés de desenvolupament d'una obra d'art col·lectiva i cent per cent amateur.

"Surt a escena", perquè hi ha una companyia dedicada a la pràctica de la dansa creativa convençuda que és quelcom que està a l'abast de tothom.